100% novostavbaPolohacenaObčianska vybavenosťPrefinancovanie

Občianska vybavenosť

V rámci občianskej vybavenosti ponúkne bytový komplex Malý Dunaj III., rovnako ako v predchádzajúcich etapách atraktívne riešené obchodné priestory na prízemí bytových domov, ktorej majitelia zabezpečia pre obyvateľov rozsiahlu paletu služieb. Súčasťou architektonického riešenia pozemku je aj nové detské ihrisko zasadené do atraktívneho parku situovaného medzi bytovými domami.

Čo sa týka lokality, v ktorej sa bytový komplex bude nachádzať je príjemné konštatovať, že v posledných rokoch Podunajské Biskupice výrazne zmenili svoju tvár. Je tu vybudovaná sieť škôl: sedem materských, päť základných, dve gymnáziá a dve stredné odborné školy. Jedna materská a jedna základná škola majú vyučovací jazyk maďarský.

Mestská časť má okrem dvoch domov kultúry aj dve knižnice. Na športové aktivity slúži obyvateľom mestskej časti areál Telovýchovnej jednoty Spoje, baseballové ihrisko, rad športových plôch, najmä na sídliskách, a trinásť detských ihrísk.

V mestskej časti sú vybudované viaceré nové bytové, polyfunkčné, obchodno-prevádzkové objekty s drobnými prevádzkami a obchodmi. Najmä v sídliskovej časti sú architektonicky pekne a účelne riešené trhoviská. V súlade s územný plánom sa vytvorili nové „zelené plochy“ upravilo a zveľaďuje sa prostredie.