100% novostavbaPolohacenaObčianska vybavenosťPrefinancovanie


Štandard materiálu a zariadenia nebytových priestorov

Bytový komplex „MALÝ DUNAJ“ III., Kazanská ulica, Podunajské Biskupice

1.Nosný systém
Kombinácia nosných systémov monolitického /vodostavebného/ betónu a železobetónový monolitický stenový, stropné dosky z moolitického železobetónu a vodostavebného betónu.

2.Obvodové steny
Tehla POROTHERM 38 P + D, zateplená kontaktným zateplovacím systémom s tepelnoizolačnou vrstvou minerálnych dosák NOBASIL a ušľachtilou silikátovou omietkou

3.Priečky
Medzi prevádzkami - Tehla POROTHERM 25 AKUSTIK
Interiérové - Tehla POROTHERM 11,5 P + D

4.Strecha
Obrátená strecha s tepelnou a hydroizoláciou a kamenivom ako zaťažujúcou a ochrannou vrstvou.

5.Omietky vnútorné - nie sú predmetom štandardu

6.Fasáda
Tepelná izolácia obvodových stien NOBASIL FKD a NOBASIL FRK a vonkajšia silikátová omietky BAUMIT ryhovanej štruktúry

7.Výplne otvorov
Dvere vchodové do bytov – bezpečnostné 5 bodové, s požiarnou odolnosťou (Sherlock)* Okná obchodných prevádzok 1.NP 2.NP /RAL 7043/ a 3.NP /RAL 7030/ z hliníkových profilov. Vonkajšie parapety – plechové poplastované, vnútorné plastové.* Veľkosť dverných otvorov pre interiérové dvere a dilatácie v súlade s naznačenou otváravosťou dverí, podľa projektovej dokumentácie.

8.Podlahové krytiny
Balkóy a terasy – keramická mrazuvzdorná dlažba, betónové dlaždice* V obchodných prevádzkach – „betónová mazanina“. Nášľapné vrstvy nie sú predmetom štandardu. Projektovaná hrúbka nášľapných vrstiev je 15 mm. Predávajúci nezodpovedá za výškové rozdiely v prechodoch nášľapných vrstiev a za závady spôsobené použitím inej ako projektovanej hrúbky nášľapných vrstiev. Predávajúci nezodpovedá za škody a závady spôsobené použitím iných ako lepených prechodových líšt nášľapných vrstiev, s ohľadom na inštaláciu zdravotechnických, kúrenárskych a elektrických rozvodov vedených v podlahách bytov. Schodiská – kamenná dlažba – terazzo* Garáž – bezprašný náter

9.Obklady - nie sú predmetom štandardu

10.Kúrenie Obchodné prevádzky sú vykurované vzduchotechnickým systémom, pre každú obchodnú prevádzku je dovedený zaslepený prívod z vykurovacieho teplovodného systému. Prevádzky objektu „C“ - systém vykurovania cez plechové radiátor, napojené na výmenníkové stanice MEIBES, samostatne pre každú prevádzku.

11.Výťah - Osobný výťah bez strojovne (Otis, Schindler, Kone)

12.Slaboprúdové rozvody - nie sú predmetom štandardu

13.Silnoprúdové rozvody - nie sú predmetom štandardu Zrealizovaný káblový prívod pre silnoprúdový rozvádzač pre každú prevádzku

* - vyhotovenie v súlade s projektovou dokumentáciou bez možnosti klientskej zmeny
** - možnosť výberu zo štandardných typov materiálu a realizácie, stanovených developerom