100% novostavbaPolohacenaObčianska vybavenosťPrefinancovanie


O projekte

Bytový dom Malý Dunaj III - komfort veľkomesta s príchuťou vidieka.

Bytový dom s polyfunkciou Malý Dunaj III., ktorý dopĺňa a kompletizuje bytový komplex Malý Dunaj, ktorého prvá a druhá etapa boli úspešne realizované v rokoch 2006 a 2007, je situovaný na rohu Kazanskej a Popradskej ul., na rozmedzí Bratislavských mestských častí Ružinov a Podunajské Biskupice. Projekt je koncipovaný tak, aby bol vytvorený rozšírený uličný priestor mestského charakteru s dodržaním urbanistických napojení objektu na jestvujúce stavby a zároveň aby vytvoril atraktívny priestor pre ľudí, priestor, ktorý bude vnášať do lokality život a pestrosť. Takýmto riešením bude objekt priťahovať nielen funkčnou náplňou, ale aj množstvom zelene v otvorenom priestore. Vytvorením zaujímavej dominanty a takpovediac architektonického vstupu do Kazanskej ulice sa zvýši atraktivita celej lokality.

Malý Dunaj_III.

Bytový dom Malý Dunaj III. bol projektovaný s prihliadnutím na snahu, aby svojím riešením a exteriérom tvoril dominantu novo vznikajúceho centra rýchlo sa rozvíjajúcej mestskej časti Podunajské Biskupice. To bol dôvod na to aby boli pri plánovanej výstavbe použité moderné a atraktívne architektonické riešenia v kombinácií s modernými materiálmi, ktoré zabezpečujú optimálne izolačné a prevádzkové vlastnosti celého bytového domu.

Občianske vybavenie pre obyvateľov ponúkne atraktívne riešená nákupná pasáž, v ktorej majitelia obchodných priestorov, zabezpečia pre obyvateľov rozsiahlu paletu služieb.

Malý Dunaj_III.

Komplexnosť vybavenia bytového domu, lokalita a kvalita realizačného prevedenia bytového domu Malý Dunaj III., ho predurčuje stať sa domovom pre všetky kategórie záujemcov o nový byt v lokalite Bratislavy a zároveň aj výhodnou investičnou príležitosťou na investovanie do nehnuteľností vo finančne veľmi perspektívnej lokalite.

Mapa Malý Dunaj III.

Podunajské Biskupice sú s rozlohou 42,5 km2 najväčšia mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Táto mestská časť leží na východnom okraji Bratislavy a tvorí severozápadný koniec Žitného ostrova. Lokalita Podunajských Biskupíc zaznamenala významný rozvoj bytovej ako aj polyfunkčnej výstavby a stala sa vyhľadávanou Bratislavskou lokalitou, ktorá ponúka svojim obyvateľom komfort spojený s bývaním vo veľkomeste, v kombinácií s kľudom a vidieckou atmosférou malebnej mestskej časti Podunajské Biskupice.

Malý Dunaj_III.

Riešená stavba a parcely sa nachádzajú v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, pozdĺž Kazanskej ulice, medzi jej križovatkami s Popradskou a Borekovou ulicou. Zo zadnej strany susedí s parcelami s rodinnou zástavbou a záhradami, zo zvyšných troch strán susedí s uvedenými komunikáciami. Prístup na parcelu je vždy z troch strán. Pozemok je rovinatý, jeho výška je totožná s výškami okolitých komunikácií.