100% novostavbaPolohacenaObčianska vybavenosťPrefinancovanie

O nás

KTO SME

PENZION, stavebné družstvo bolo založené v roku 1997 s cieľom podnikať v oblasti investičnej bytovej výstavby. Od svojho založenia spoločnosť Penzión zrealizovala niekoľko úspešných projektov. Jednotlivé projekty sú realizované cez samostatné projektové spoločnosti v rámci skupiny. Pre spoločnosť jednotlivé projekty nekončia iba ich predajom, ale prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti vykonáva aj správu jednotlivých objektov.

Dnes skupina okolo spoločnosti Penzión stavebné družstvo, ponúka poskytovanie komplexných služieb na trhu s nehnuteľnosťami. Portfólio činností zahŕňa kúpu, predaj, prenájom, ako i vlastný development širokého spektra realitných segmentov.

ČO ROBÍME

I. Fáza prípravy projektu:
Analýza trhového potenciálu, výber pozemkov, zadanie a príprava projektu s cieľom optimalizácie architektonického riešenia z pohľadu predaja, príprava marketingovej stratégie, poradenstvo pri cenotvorbe a príprava návrhu vzorových zmlúv.

II. Fáza realizácie predaja a výstavby projektu:
Výber a zabezpečenie marketingových nástrojov (zadanie pre kreatívu, vyhodnotenie, produkcia marketingových prostriedkov, zadanie prípravy webovej prezentácie vrátane výberu dodávateľa, prezentácia projektu, propagácia projektu, inzercia, priebežná aktualizácia marketingovej stratégie a marketingového plánu, rokovania s klientmi o zmluve, uzatváranie zmlúv, riešenie dodatkov k zmluvám, spojených s dodávkou štandardu a dispozičnými zmenami, servis spojený so zápismi v katastri nehnuteľností, odovzdávací protokol pre klientov pri preberaní hotových bytov)

Služby v oblasti investičnej a developerskej činnosti Vyhľadávanie investičných príležitostí na trhu s nehnuteľnosťami. Posúdenie investičných zámerov – lokalita, komerčné využitie pozemku, územný plán, regulatívy, inžinierske siete, dopravné napojenie, trh, konkurencia, finančná návratnosť projektu, koncept projektu )návrh vhodného komerčného využitia pozemku), finančný model projektu (cash flow, štruktúra financovania.., projektová príprava (inžiniering), zabezpečenie financovania projektu, realizácia výstavby zo strany stavebníka, stavebný manažment.

III. Fáza prevádzkovania objektov:
Správa nehnuteľností, zabezpečenie služieb pre majiteľov nehnuteľností, vykonávanie pravidelných zákonných prehliadok a kontrol technických zariadení objektov.