100% novostavbaPolohacenaObčianska vybavenosťPrefinancovanie

Malý Dunaj III - Blok B

Bytový dom Malý Dunaj III. ponúka 84 bytových jednotiek, s podlahovou plochou od 42,5 do 96 m2, ktoré sú rozdelené do dvoch samostatných častí. Tým sa zabezpečuje optimálne prevádzkové riešenie každej časti bytového domu tak, aby nevznikal pocit masovosti a prehustenia bytov a ich obyvateľov.


Číslo byt

Počet izieb

plocha balkón
m2
plocha bytu
m2
plocha celkovo
m2
Predajná cena
vrátane DPH

AKCIA
cena v Eur

Pôdorys
Byty

8. NP - 7. poschodie

4-B2.8

3.izb.

3,84

75,53

79,37

162.690,-


pôdorys

Všetky ceny bytov v projekte Malý Dunaj 3 sú vrátane štandardu.

Uvedené ceny zahŕňa aj spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku aj spoločných častiach bytového domu Malý Dunaj III. aj DPH.


Malý Dunaj III - Blok A

Bytový dom Malý Dunaj III. ponúka 84 bytových jednotiek, s podlahovou plochou od 42,5 do 96 m2, ktoré sú rozdelené do dvoch samostatných častí. Tým sa zabezpečuje optimálne prevádzkové riešenie každej časti bytového domu tak, aby nevznikal pocit masovosti a prehustenia bytov a ich obyvateľov.

Číslo bytu

Počet izieb

plocha balkón
m2

plocha bytu
m2

plocha celkovo
m2

Predajná cena
vrátane DPH

AKCIA
cena v Eur

Pôdorys
Byty

4. poschodie

54

2.izb.

4,49

58,28

62,77

120.010,-


pôdorys 54

Uvedené ceny zahŕňa aj spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku aj spoločných častiach bytového domu Malý Dunaj III. aj DPH.