100% novostavbaPolohacenaObčianska vybavenosťPrefinancovanie


Vitajte u nás, bytový dom Malý Dunaj III.

Bytový dom s polyfunkciou Malý Dunaj III., ktorý dopĺňa a kompletizuje bytový komplex Malý Dunaj, ktorého prvá a druhá etapa boli úspešne realizované v rokoch 2006 a 2007, je situovaný na rohu Kazanskej a Popradskej ul., na rozmedzí Bratislavských mestských častí Ružinov a Podunajské Biskupice.

Projekt je koncipovaný tak, aby bol vytvorený rozšírený uličný priestor mestského charakteru s dodržaním urbanistických napojení objektu na jestvujúce stavby a zároveň aby vytvoril atraktívny priestor pre ľudí, priestor, ktorý bude vnášať do lokality život a pestrosť. Takýmto riešením bude objekt priťahovať nielen funkčnou náplňou, ale aj množstvom zelene v otvorenom priestore. Vytvorením zaujímavej dominanty a takpovediac architektonického vstupu do Kazanskej ulice sa zvýši atraktivita celej lokality.

Bytový dom Malý Dunaj III. bol projektovaný s prihliadnutím na snahu, aby svojím riešením a exteriérom tvoril dominantu novo vznikajúceho centra rýchlo sa rozvíjajúcej mestskej časti Podunajské Biskupice. To bol dôvod na to aby boli pri plánovanej výstavbe použité moderné a atraktívne architektonické riešenia v kombinácií s modernými materiálmi, ktoré zabezpečujú optimálne izolačné a prevádzkové vlastnosti celého bytového domu.      Čítaj ďalej >>

Panorama - street view

Panorama